Chroń tylko to co najcenniejsze ...

Polityka ...

Klasyczna definicja według Cambridge Dictionary of English określająca pojęcie bezpieczeństwo jako Zdolność do unikania szkód będących wynikiem dowolnego ryzyka, niebezpieczeństwa lub zagrożenia. Lub według PN-I 07799, PN ISO/IEC 17799 Zachowanie poufności integralności i dostępności informacji. Obecnie nie można nierealistycznie zakładać, że system komputerowy może być caukowicie bezpieczny.Doświadczenie podpowiada że obie definicje należy zastąpić stwierdzeniem, że bezpieczeństwo to zdolność do unikania zbyt wielkich szkód, dzięki przewidywaniu ryzyka, niebezpieczeństw lub zagrożeń.